Chứng chỉ Công nhận Vicas và Vilas

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Yên đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận là Tổ chức chứng nhận có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (Quality Management System-QMS) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011 (VICAS 037-QMS), Phòng Thử Nghiệm được công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 078)

chung chi cong nhan VicasScannedImage-2

 

Thông tin bổ sung