Góp ý dự thảo quy trình thực hiện kiểm định đối chứng

Ngày 5/3/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 307/TĐC-ĐL gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố; Công ty kinh doanh nước sạch các tỉnh, thành phố; Tổng công ty Điện lực Tp. Hà nội, Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố về việc góp ý dự thảo quy trình thực hiện kiểm định đối chứng.

Để thống nhất triển khai thực hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý Dự thảo. Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Tổng cục trước ngày 30/3/2015.

 

Xem chi tiết.

Nguồn: TCVN-net

 

 

Thông tin bổ sung