Quyết định ban hành Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng

Quyết định ban hành Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng

Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1148/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Nguồn :TCVN-net

 

Thông tin bổ sung