Giới thiệu

    Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm KT TC ĐL CL) là đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Yên, được thành lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 theo quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2010 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên;

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM

Sodotochuc-tt-tdc

 GIÁM ĐỐC
Giamdoc
PHÓ GIÁM ĐỐC
HUỲNH THÁI LONG


  Trung tâm KT TC ĐL CL có đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Trung tâm KT TC ĐL CL áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và Phòng Thử nghiệm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, yêu cầu chung về năng lực của Phòng Thử nghiệm và hiệu chuẩn.

  Trung tâm KT TC ĐL CL cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

  Trung tâm KT TC ĐL CL gồm có 4 phòng: Phòng Hành chính, Phòng Thử nghiệm, Phòng Kỹ thuật Đo lường, Phòng Đào tạo Chứng nhận

 


Thông tin bổ sung