MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Quí khách vui lòng chọn các câu hỏi dưới đây.

Sản phẩm nào cần được thử nghiệm?

Các sản phẩm được thử nghiệm tùy theo yêu cầu của khách hàng, do khách hàng tự nguyện đem đến hoặc theo sự chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí thử nghiệm là bao nhiêu?

Chi phí thử nghiệm tùy thuộc vào chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm. Vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận mẫu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Phú Yên, số 08 Trần Phú, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại số (057) 057.3841890-3841543; Fax: 057.3843226 để biết thêm chi tiết.

Thời gian thử nghiệm là bao lâu?

Thời gian thử nghiệm tùy thuộc vào sản phẩm, chỉ tiêu phương pháp thử nghiệm. Thời gian thử nghiệm trung bình là 07 ngày làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thực hiện các dịch vụ thử nghiệm nhanh với mức phí cộng thêm.

ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, có thể áp dụng cho mọi tổ chức thuộc mọi lãnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh.

ISO 9001:2008 được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc về quản lý chất lượng, nếu tuân thủ tám nguyên tắc này sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến phương thức hoạt động.

1. Hướng vào khách hàng

2. Sự lãnh đạo

3. Sự tham gia của mọi người

4. Tiếp cận theo quá trình

5. Tiếp cận theo hệ thống quản lý

6. Cải tiến liên tục

7. Quyết định dựa trên sự kiện

8. Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Tổ chức lợi gì khi áp dụng ISO 9001

Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008:

1. Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

2. Phòng ngừa sai sót, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

3. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

4. Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

5. Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

6. Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp hiệu quả;

7. Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp...

Sự khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn là gì?

Kiểm định là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong "Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định" theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc kiểm định phương tiện đo do kiểm định viên đo lường thực hiện thống nhất theo các quy trình kiểm định. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.

Hiệu chuẩn phương tiện đo là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không. 

Bản chất kỹ thuật của hiệu chuẩn và kiểm định giống nhau: đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định theo yêu cầu của pháp lý, bắt buộc áp dụng trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện

 

End FAQ

Mọi câu hỏi khác vui lòng gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin bổ sung