Ý kiến góp ý

Mọi ý kiến góp ý về Sở KH&CN Phú Yên, quý vị vui lòng gửi ý kiến đóng góp về địa chỉ email sau: skhcn@phuyen.gov.vn

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Thông tin & Thống kê KHCN Phú Yên

Điện thoại: 0257 3842018 ; Email: trungtamtttkphuyen@gmail.com

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu