TIN TỨC

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW: Khoa học và công nghệ là một nhân tố đóng vai trò quyết định

Nghị quyết số 37- NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống với những lan tỏa tích cực ...

Xem thêm »

Hướng dẫn xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về KH&CN

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế”, ngày 09/7/2019, ...

Xem thêm »

Thể lực, tầm vóc của thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Sáng ngày 15/7/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 03/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN ...

Xem thêm »

Hội nghị giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông, lâm, thủy sản

Chiều ngày 10/7/2019, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức Hội nghị ...

Xem thêm »

Hội nghị triển khai các hoạt động điểm kết nối cung – cầu công nghệ

Sáng ngày 10/7/2019, được sự nhất trí của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở ...

Xem thêm »

Hội thảo về chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Để tiếp tục triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và ...

Xem thêm »

Tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp”

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Hỗ trợ phát triển hội nhập khoa học và ...

Xem thêm »

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản xuất thiết bị giám sát, định vị và quản lý tàu cá trên biển

Đó là nhiệm vụ được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số ...

Xem thêm »

Bộ Khoa học Công nghệ duyệt dự án sản xuất vắcxin tả lợn châu Phi

Thủ tục để triển khai dự án sản xuất vắcxin phòng tả lợn châu Phi đang được các ...

Xem thêm »

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng suất tinh bột cao kháng được sâu bệnh hại chính phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Phú Yên

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 111/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.