TIN TRONG NƯỚC

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW: Khoa học và công nghệ là một nhân tố đóng vai trò quyết định

Nghị quyết số 37- NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống với những lan tỏa tích cực ...

Xem thêm »

Hướng dẫn xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về KH&CN

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế”, ngày 09/7/2019, ...

Xem thêm »

Hội thảo về chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Để tiếp tục triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và ...

Xem thêm »

Tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp”

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Hỗ trợ phát triển hội nhập khoa học và ...

Xem thêm »

Bộ Khoa học Công nghệ duyệt dự án sản xuất vắcxin tả lợn châu Phi

Thủ tục để triển khai dự án sản xuất vắcxin phòng tả lợn châu Phi đang được các ...

Xem thêm »

Thúc đẩy kinh tế biển duyên hải Nam Trung Bộ bằng KH&CN

Vừa qua, tại TP. Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức ...

Xem thêm »

Ra mắt cổng thông tin dành cho khởi nghiệp VNTECHPEDIA

Công ty Nexus FrontierTech phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho ra mắt website ...

Xem thêm »

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phát triển dược liệu

Nhìn nhận thực trạng phát triển dược liệu của vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tình hình ...

Xem thêm »

Nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.)

     Sáng ngày 27/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội ...

Xem thêm »

Phát triển thị trường công nghệ: cần sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các sàn giao dịch

Sàn giao dịch công nghệ (GDCN) chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu xây dựng, duy ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.