THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Truyền thông góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống

    Qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngành khoa học và công ...

Xem thêm »

9 đội xuất sắc tham dự Chung kết quốc tế Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu Thử thách Việt (VietChallenge) 2019 tại Hoa Kỳ

     Chung kết quốc tế Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu Thử thách Việt (VietChallenge) 2019 sẽ ...

Xem thêm »

Thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ

Tải thông báo: tập tin

Xem thêm »

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới

    Các doanh nghiệp có thể dễ đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học và ...

Xem thêm »

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), chuyển giao công nghệ

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, ...

Xem thêm »

Tài trợ tối đa 50,000 USD cho mỗi Startup trong Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp chuyên về công nghệ

Khoản tài trợ trị giá 50,000 USD cho mỗi Startup từ ThinkZone và các quyền lợi trị giá ...

Xem thêm »

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số ...

Xem thêm »

Ra mắt Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

     Chiều 28-12-2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Qũy Bảo lãnh tín dụng cho các ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.