TIN TRONG NƯỚC

Buổi làm việc về Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 19/5/2020, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ...

Xem thêm »

“Khi đất nước đứng trước những thách thức, khoa học và công nghệ đã chứng minh vai trò quan trọng trên tuyến đầu”

Tại lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trao Giải thưởng khoa học Tạ ...

Xem thêm »

Sửa quy định thu hút, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều ...

Xem thêm »

Cầu nối nghiên cứu đến thị trường

Quá trình dịch chuyển, từ chỗ ban đầu chỉ tập trung vào thế mạnh nghiên cứu tới chỗ ...

Xem thêm »

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 được trao cho ba nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Y Dược, Toán học và Vật lý

Ngày 08/5/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất ...

Xem thêm »

Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ

Ngày 06/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi Lễ công bố ...

Xem thêm »

Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhiều sự ...

Xem thêm »

Bộ Khoa học và Công nghệ họp bàn về nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng Covid – 19

Chiều 4/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp về việc ...

Xem thêm »

Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Châu Âu

Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh vừa cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu ...

Xem thêm »

Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh

Đề tài nghiên cứu, chế tạo robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh được Bộ Khoa học và ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.