TIN TRONG TỈNH

Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt

Sáng ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng ...

Xem thêm »

Nghiên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh ...

Xem thêm »

Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển sản xuất cây Cam thảo Đá Bia

Sáng ngày 19/5/2020, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, ...

Xem thêm »

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường vùng ven bờ phục vụ các sự cố tràn dầu tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 18/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng ...

Xem thêm »

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12/5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Đại hội lần ...

Xem thêm »

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, sáng ngày ...

Xem thêm »

Phát triển cây nhân sâm Phú Yên theo hướng bền vững

Những năm qua, Phú Yên có chính sách bảo tồn thành công cây sâm bố chính (còn được ...

Xem thêm »

Bàn giao kết quả đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 25/02/2020, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì Lễ bàn giao ...

Xem thêm »

Đồng chí Dương Bình Phú giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 19/02/2020, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc ...

Xem thêm »

Tổng kết hoạt động ứng dụng & chuyển giao công nghệ năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

Sáng ngày 17/1/2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên đã tổ chức Hội ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.