TIN TRONG TỈNH

Hội thảo: Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên

Ngày 08/11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo “Định hướng bảo vệ môi trường trong quá ...

Xem thêm »

Hội thảo: Giới thiệu quy trình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện và khí hậu tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 07/11/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao (Ban quản lý ...

Xem thêm »

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ ...

Xem thêm »

Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh Phú Yên có Công văn  số 5495/UBND-KT chỉ đạo các đơn vị tăng cường ...

Xem thêm »

Hội thảo: Thực trạng nguồn nhân lực KH&CN trong các lĩnh vực, ngành tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 14/10/2019, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với ...

Xem thêm »

Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 8 (2018 – 2019)

Sáng ngày 11/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học ...

Xem thêm »

Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển KT-XH tại xã An Mỹ và An Cư huyện Tuy An

Ngày 5/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu ...

Xem thêm »

Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 04/9/2019, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức Đại hội ...

Xem thêm »

30 sản phẩm được trao giải tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ 4

Sáng 03/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở ...

Xem thêm »

10 sáng kiến ngành Giáo dục và đào tạo được đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh

     Sáng ngày 27/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.