DANH MỤC WEBSITE
QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH QUA MẠNG


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN  
CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC SHTT  
HỎI - ĐÁP KHOA HỌC KỸ THUẬT  

 

:: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên ::
Địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 057 3842 650, Fax: 057 3842728
Email: phuyennet@gmail.com ; skhcn@phuyen.gov.vn ; Website: http://www.khcnpy.gov.vn